Magyar nyelv  English

KÉZZELFOGHATÓ ALAPÍTVÁNYAlatívány felépítése

Kuratóriumi tagok


Mógáné Sebők Erzsébet
Ágoston István
Petneházy Emőke

Tagok


Magyar Judit Mária
Pászti Ágnes
Revuczky Eszter
Szakálné Szabó Dezdemóna
Szombati Panni


Mógáné Sebők Erzsébet

16 éves koromban olvastam Tóth Zoltán: A vakok képzetvilága című könyvét, aminek hatására a régészet helyett a gyógypedagógusi hivatást választottam. Már a főiskolai évek alatt is bejáratos voltam a Vakok Általános Iskolájába, majd a diploma birtokában nevelőtanárként kezdtem itt dolgozn i. Fontos volt számomra, hogy állják meg helyüket az életben tanítványaim, miután kikerülnek iskol ánk védőszárnyai alól.

15 évig otthon neveltem gyermekeimet, majd a szakmába való visszatérésemkor a szakiskolában kapta m lehetőséget arra, hogy a fazekas szakmát megtanulva, oktathassam a fiatalokat erre a szép kézmű ves szakmára. Próbálom megismertetni tanítványaimmal az agyagművesség széles palettáját. Mindig integráltam érdeklődési köreimet a vakokhoz. A 80-as években a Szépművészeti Múzeummal ka röltve megrendeztük a VGYOSZ-ben az első tapintható kiállítást. Adoptáltam a fazekas és a kerámi akészítő szakmát látássérültek számára. Kiállításokat rendezek és pályázatokra indítok látássérü lt fiatalokat, felnőtteket, ahol helyezéseket érnek el és ez visszahat reális önértékelésük kial akítására. Foglalkozok a SVOE-ből néhány érdeklődő felnőttel, akik látás és hallássérülésük ellenér e lelkesen agyagoznak, tanulnak ebben a témában.

Résztveszek a múzeumok akadálymentesítési programjában. Két vágyam van jelenleg: az egyik, hog y látássérült fiatalok részére munkahelyet létesítsünk a kézműves szakmákban. A másik, hogy vako k részére létesüljön egy galéria, ahol mindenki akadálymentesen férhet a művészethez. Ez utóbbi v ágyam megvalósulása vitt elsősorban a Kézzelfogható Alapítványhoz, ahol a társaság engem bízott meg az elnöki tiszttel.